Vårt Franchisekoncept

Vår franchise är baserad på en långsiktig satsning där franchiseföretagaren skall få en så trygg och stabil start och löpande drift som möjligt för sitt företag. Målet är att skapa lönsamma och konkurrenskraftiga lokala verksamheter. Vi kan erbjuda dig som franchisetagare ett genomarbetat koncept och en organisation med skalfördelar som innebär att du till förhållandevis låg investeringskostnad kan ta marknads-andelar på en marknad där efterfrågan ständigt ökar.

Detta erbjuder vi dig

Som franchisetagare för WEFIX får du tillgång till vårt varumärke och det driftskoncept som varit vår framgång. För att du ska kunna driva konceptet på bästa sätt ger vi dig utbildning och löpande support. Vi hjälper dig med hur du ska sälja in konceptets tjänster och hur du ska planera dina kunduppdrag. Du får tillgång till ett välfungerande administrativt system, ekonomi och redovisning i ett modernt webbaserat online system.

Utvecklas i takt med oss

Vi erbjuder våra franchisetagare förmånliga villkor, en enkel och transparent avgiftsstruktur och administration. Vi betraktar dig som en partner och vi tar hand om våra partners. I samband med att marknaden förändras får du möjlighet att utvecklas i takt med oss.

 • Bevisat framgångsrikt

Du slipper grubbla över vad som funkar och inte. Vi vet vad som ger framgång.

 • Kommersiell support

Vi ger dig en möjlighet att starta eget företag med en support som minskar risken att begå misstag

 • Starkt varumärke

Få ditt företag att växa snabbare med ett starkt och etablerat varumärke inom branschen.

 • Erfarenhetsutbyte

Utveckla ditt företag snabbare med hjälp av erfarenhetsbyte från kollegor i kedjan.

 • Ekonomisk uppföljning och kontroll

Vi vet att det krävs en kontinuerlig kontroll och uppföljning av ekonomin för att bli en framgångsrik företagare. Vi har kunskapen och verktygen för att hjälpa våra kollegor.

Vem kan bli franchisetagare?

Vi söker dig som är intresserad av att driva eget företag och som vill vara med och växa tillsammans med oss.

 • Du har en trädgårdsbaserad utbildning eller tidigare erfarenheter av att ha jobbat med trädgårdstjänster
 • Som person är du säljorienterad och resultatinriktad
 • Du har en stark entreprenörsanda
 • Du har en god förmåga att skapa långa kundrelationer
 • Du vet att det krävs hårt arbete, långa arbetsdagar och flexibilitet för att nå dina mål.
 • Då det krävs att du själv arbetar aktivt så är det viktigt att du är en duktig ledare och kan hantera stressiga moment.
 • Du kan investera ett startkapital i ditt företag samt har en god privatekonomi.

Rekryteringsprocessen

Skicka in din ansökan. Vi återkommer kort därefter med besked om du går vidare till ett informationsmöte/intervju.

Under intervjun lär vi känna varandra bättre och vi berättar mer om hur Franchise fungerar samt mer om det vårt egna koncept. Går du vidare i processen går vi igenom vårt franchiseprospekt och senare franchiseavtalet i detalj. Vi går även igenom den ekonomiska kalkylen och potentialen för det område där du ska verka. För den som slutligen godkänns som franchisetagare erbjuds en introduktionsutbildning. Hela rekryteringsprocessen tar cirka 3 månader.

Starta egen trädgårdsservice med WEFIX

WEFIX AB grundades 2003 med målet att bli en ledande aktör i Sverige inom skötsel av utemiljöer. Man insåg snart att det fanns en stor potential i marknaden, en marknad med få stora aktörer. Genom stort fokus på kundnöjdhet så lyckades man fort etablera sitt varumärke och i följd av detta även växa fortare. WEFIX förstod också vikten av att kunna vara mycket flexibla och lösningsorienterade för att på så sätt lösa kunduppdragen på bästa sätt.

Ett framgångsrecept för att lyckas med detta har varit att ha kompetenta medarbetare på varje position tillsammans med ett starkt ledarskap. WEFIX besitter även djup kunskap kring processhantering och projektledning vilket har lett till att man har skapat sig förståelse kring hur viktigt det är att bli mer systematiserad och därigenom automatisera sina rutiner för att på så sätt göra verksamheten mer effektiv och flexibel.