Trädgårdsservice göteborg

Trädgårdsservice kungsbacka

VÅR KOMPETENS, DIN TRYGGHET

WEFIX Trädgård erbjuder bostadsrättsför- eningar, privatpersoner, skolor och företag med ett brett sortiment av kvalificerad och kompetent anläggning- och trädgårdstjäns- ter så som gräsklippning, häckklippning och ogräsbekämpning. Inkluderat bland annat plantering, stensättning, bygg, dränering och trädfällning.

WEFIX Trädgård startade i Särö 2004 och är ett etablerad företag med ca 50 anställda och verkar främst i Göteborg och Kungs- backa med omnejd. Kontakta oss gärna genom att ringa, mejla eller skicka en förfrågan via vårt kontaktformulär. Som vår logo säger, vi gillar att hjälpa – WEFIX.

FASTIGHETSKÖTSEL ÅT BRF:ER

Vi arbetar med en löpande skötselplan för att förädla er gemensamma fastighet där målsättningen är att skapa trivsam- ma, vackra och trygga utemiljöer. Vi ser till att fastigheten alltid är välskött och trivselinbjudande.

Vi ansvarar för yttre och löpande skötsel inom trädgårdsarbete såsom ogräsbekämpning, planteringar, träd- och häckklippning, gräsklippning och även snöröjning, om så önskas. Vi erbjuder även miljövänlig högtryckstvättning av sten- ytor, markanläggning och byggservice.

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

Vi erbjuder professionella träd- gårdstjänster som design, an- läggning, rådgivning och skötsel.

Några exempel på skötseluppdrag:

 • Vår- och höststädning av gröna ytor
 • Häckklippning
 • Anläggning av rabatter och planteringar
 • Gräsklippning
 • Beskärning av buskar, häckar och träd
 • Ogräsrensning
 • Trimning och röjning av sly
 • Trädfällning och arboristtjänster

ANLÄGGNING OCH BYGGTJÄNSTER

Stensättningar, byggnation av murar och uteplatser är några av de tjänster som vi erbjuder inom vårt sortiment av markarbeten. Vi arbetar mycket med natur- material såsom skiffer, granit och betongsten. Vi har även en mångårig erfarenhet av att erbju- da kvalificerade byggtjänster och är utbildade med certifikat inom takläggning och altanbygge bland annat.

Några exempel av våra marktjänster:

 • Stensättning
 • Schaktarbeten
 • Asfaltering
 • Dränering
 • Byggnation av murar
 • Terrassering
 • Trädgårdsanläggning

KONTAKTA OSS

Vi på WEFIX garanterar en hög kvalitet i alla led. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller vill ha en offert för ditt nästa projekt!

Sandövägen 23, 434 79 Vallda
Våra tidigare kunder