Trädgårdsservice göteborg

Trädgårdsservice kungsbacka

Vår franchise är baserad på en långsiktig satsning där franchiseföretagaren skall få en så trygg och stabil start och löpande drift som möjligt för sitt företag. Målet är att skapa lönsamma och konkurrenskraftiga lokala verksamheter. Vi kan erbjuda dig som franchisetagare ett genomarbetat koncept och en organisation med skalfördelar som innebär att du till förhållandevis låg investeringskostnad kan ta marknads-andelar på en marknad där efterfrågan ständigt ökar.

Detta erbjuder vi dig

Som franchisetagare för WEFIX får du tillgång till vårt varumärke och det driftskoncept som varit vår framgång. För att du ska kunna driva konceptet på bästa sätt ger vi dig utbildning och löpande support. Vi hjälper dig med hur du ska sälja in konceptets tjänster och hur du ska planera dina kunduppdrag. Du får tillgång till ett välfungerande administrativt system, ekonomi och redovisning i ett modernt webbaserat online system.

Utvecklas i takt med oss

Vi erbjuder våra franchisetagare förmånliga villkor, en enkel och transparent avgiftsstruktur och administration. Vi betraktar dig som en partner och vi tar hand om våra partners. I samband med att marknaden förändras får du möjlighet att utvecklas i takt med oss.