Trädgårdsservice göteborg

Trädgårdsservice kungsbacka

WEFIX AB grundades 2003 med målet att bli en ledande aktör i Sverige inom skötsel av utemiljöer. Man insåg snart att det fanns en stor potential i marknaden, en marknad med få stora aktörer. Genom stort fokus på kundnöjdhet så lyckades man fort etablera sitt varumärke och i följd av detta även växa fortare. WEFIX förstod också vikten av att kunna vara mycket flexibla och lösningsorienterade för att på så sätt lösa kunduppdragen på bästa sätt.

Ett framgångsrecept för att lyckas med detta har varit att ha kompetenta medarbetare på varje position tillsammans med ett starkt ledarskap. WEFIX besitter även djup kunskap kring processhantering och projektledning vilket har lett till att man har skapat sig förståelse kring hur viktigt det är att bli mer systematiserad och därigenom automatisera sina rutiner för att på så sätt göra verksamheten mer effektiv och flexibel.