Trädgårdsservice göteborg

Trädgårdsservice kungsbacka

persondatapolicy (härefter kallat Persondatapolicy) , behandling av personuppgifte (WEFIX Trädgård AB, WEFIX Entreprenad AB, WFX BYGG AB) , härefter ”vi, ”oss, eller ”vår”,

När du registrerar dig som kund hos oss har du rättigheter enligt vad som anges i detta dokument.

 1. Personliga Upplysningar

  • Personliga upplsyningar du ger oss behnadlas liksom uppgifter vi får från andra enligt 1.2 för att vi skall kunna uppfylla ingått avtal med dig.
   Vanlig information vi samlar in:
  • Kontaktinformation så som förnamn, efternamn, adress, e-mail, telefonnummer.
  • Fotodokumentation, för dokumentation, kommunikation och säkerställande av kvalitet.
  • Andra du begärt hjälp av kan ge oss information. Det kan t.ex. vara ett försäkringsbolag, din bank eller annan entreprenör.
 2. Så här används personliga upplysningar

  • Syftet med att samla in personliga upplysningar är att vi skall kunna fullfälja det åtaganden vi ingått avtal med dig om, hantverkstjänster och service.
  • Vi hanterar personliga upplysningar som är relevanta för att uppfylla syftet.
 3. Personliga Upplysningar

  • Dina uppgifter lagras hos en externa parter, dessa varierar beroende på vilka uppgifter vi samlat in och vilka tjänster du beställt. Externa parter som lagrar information samlas hädanefter under namnet ”Databehandlaren”.
  • Upplysningar som lämnas digitalt lagras på en server hos Databehandlaren. Personliga Upplysningar som sparas inom EU skyddas då dataskyddsförordningen.
  • Personliga upplysningar du lämnar oss skall lagras hos Databehandlaren, detta är vårt ansvar. I vissa fall, då så är nödvändigt, t ex men ej uteslutande på offerter och avtal, kan dessa även hanteras på dokument i pappersform.
 4. Delning

  • Dina personliga uppgifter delas med andraparter såsom leverantörer, perosnal och i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna hålla vårt avtal med dig.
  • Dina personliga upplysningar delas efter behov med statliga institutioner.
 5. Dina personliga upplysningar delas efter behov med statliga institutioner.

  • Vi lagrar personliga upplysningar under den period som krävs för att fuyllfölja ingått avtal och/eller vad som krävs för att uppfylla lagar och regler.
  • Personliga upplysningar raderas när de inte längre behövs. Senast raderas uppgifterna när ansvaret för åtaganden i utfört avtal är över. Uppgifterna sparas i upp till 10år även om de inte är direkt nödvändiga för avtalet.
 6. Dina rättigheter

  • Du har rätt till information om vilka personupplysningar vi har registrerat. OM du vill ta del av informationen ber vi dig kontakta oss via mail eller telefon.
  • Du kan komma med invändningar om och begränsa behandlingen av dina personliga upplysningar. Det gör du via mail eller telefon.
  • För kontak kring dina rättigheter och klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar, kontakta Datainspektionen
   datainspektionen@datainspektionen.se /
   08-657 61 00
 7. Ansvarig för data