Trädgårdsservice göteborg

Trädgårdsservice kungsbacka

Vi erbjuder dränering av källare i Göteborg och Kungsbacka året om. Vi har över11 års erfarenhet av dräneringsarbeten och våra specialister har kunskapen att hitta rätt lösningen för dina behov. En väl genomförd dränering sparar dig pengar. Kontakta oss för att få mer information eller för att boka ett möte. Dränering omfattas av ROT-avdraget.

Vi på We Fix kan dränering.

En väl fungerande dränering är en av de viktigaste sakerna runt din villa. En riktigt utförd dränering hindrar fukt att tränga in i din bostadsmiljö och framkalla mögel och fuktskador. Dränering är enkelt beskrivet en reglering av grundvattennivån för att förhindra för höga vattennivåer. Det är viktigt att använda en specialist inom dränering och fuktskydd för att få dräneringen utförd på ett riktigt sätt. Det är en ganska stor investering som dessutom kan förstöra din trädgård så du ska bara behöva göra det en gång under din livslängd i huset. När man pratar om dränering menar man ofta dränering av husgrund eller källare när det gäller bostaden.  Vi arbetar året om i Göteborg och Kungsbacka med omnejd. Nedan får du lite tips från oss om du funderar på att utföra dräneringen på egen hand.

Ett antal viktiga punkter att ta i beaktande vid dränering som du planerar att utföra själv:

1. Ta reda på om det är lämpligt att själv utföra dräneringsarbeten runt ditt hus.

2. Om du ska göra dräneringsarbetet själv tar du reda på om du kan frigöra hela grunden eller om du ska arbeta bit för bit. Prata med en sakkunnig.

3. Ta kontakt med kommunen och begär tillstånd för att få koppla dräneringsledningen till allmänt avlopps eller dagvattensystem. Ska vattnet ledas till stenkista på tomten ska du även ha kommunens tillstånd för detta.

4. Ta reda på jordens sammansättning och bestäm därefter vilket material som behövs.

5. Gör en enkel skiss och rita in dräneringsrör, rensbrunnar och ledningsdragning.

6. Mät upp hur många meter dräneringsrör som behövs. Beställ sedan med gott mått. Du kan behöva ta en något längre väg än du hade tänkt dig från början.

7. Beställ samtidigt rörböjar, brunnar, dräneringsgrus, filterduk och andra tillbehör.

8. Beställ också material för fuktisolering. Enklast och billigast är platonmattor, men det finns även värmeisolerande dräneringsskivor av Polystyrenplastkulor.

9. Bestäm tid med en grävmaskinist, om du ska anlita sådan grävhjälp.

Läs mer om dränering här.