Trädgårdsservice göteborg

Trädgårdsservice kungsbacka

Behöver du fälla träd i trädgården? We Fix fixar det!

Om du skall fälla ett träd i tex ett villakvarter är det säkrast att sektionsfälla det – vilket innebär att man delar upp trädet i delar. Då delarna ofta väger mycket mer än man tror är det viktigt att de faller på ett sätt som inte skadar varken människor eller egendom. Kronan på trädet, eller den översta tredjedelen, väger lika mycket som de två undre tredjedelarna av trädet och behöver hanteras på rätt sätt. Döda, torra eller ruttna träd kräver särskild försiktighet. Det säkraste och bästa valet då är att anlita en yrkesman som har rätt kunskap och verktyg för jobbet. På WE fix har vi utbildade och duktiga arborister som kan hjälpa dig om du behöver fälla träd. Vi ser då till att fälla trädet med rätt utrustning och på säkrast möjliga sätt. Om du behöver hjälp med att transportera bort avfallet eller hellre vill att vi flisar grenarna och kapar det i bitar så gör vi gärna det också!

Hör av er till oss på WE fix på 010-33 00 640 så hjälper vi till att fälla dina träd!

Läs mer om vår tjänst trädfällning här.