Trädgårdsservice göteborg

Trädgårdsservice kungsbacka

När vintern kommer och kylgraderna börjar komma är det dags att stänga poolen för säsongen. När man göra detta är högst individuellt och beror på väderförhållandena samt temperaturen. Viktigt att tänka på att är att alltid dränera all utrustning om denna står utomhus. Står cirkulationsanläggningen inomhus behöver man ej dränera, men viktigt är då att se till att rör, ventiler mm som löper risk att frysa töms ordentligt.

Vill du ha vår hjälp att vinterstänga din pool är det bara att höra av sig.