Bostadsrättsföreningar

Våra dedikerade projektledare säkerställer att de bostadsrättsföreningar vi hjälper får en person som håller ihop skötsel, drift och underhåll under hela säsongen. Vi sköter grönytor, utför beskärning av buskar, träd, vår- och höststädning samt snöröjning. Allt specificeras i en överenskommen skötselplan som förtydligar uppdraget och gör det enkelt för beställaren att följa upp arbetet.

Dessutom effektiviseras kommunikationen så att den som är ansvarig från beställarens sida lägger minsta möjliga tid på uppdraget. 

Vid gårdsrenoveringar sköter vi hela entreprenaden från idéstadie till färdiga utemiljöer. Dränering är vanligt förekommande i samband med detta. 

Våra paket

BRF Komplett

  • Paketet anpassas efter din förenings behov avseende yttre skötsel, fastighetsservice och städning
  • Exempelvis yttre skötsel, fastighetsservice med jourverksamhet, skötselplaner med åtgärd, städservice, bygg och installationstjänster.

Varje förenings behov bedöms och prissätts individuellt efter platsbesök och okulär besiktning.

BRF Grönt

  • Paketet anpassas efter din förenings behov avseende yttre skötsel
  • Avser skötsel av gröna ytor, såsom skräpplockning, skötsel av häckar, buskage och träd.
  • Löpande trädgårdstjänster så som gräsklippning, ogräsrensning och renhållning.

Varje förenings behov bedöms och prissätts individuellt efter platsbesök och okulär besiktning.

BRF Snö

  • Föreningens partner under vintersäsongen.
  • Wefix utför snöröjning och halkbekämpning.

Varje förenings behov bedöms och prissätts individuellt efter platsbesök och okulär besiktning.

Projekt

BRF Blanka

Wefix Trädgård har i egenskap av underentreprenör åt Veidekke utfört plantering på projekt Brf Blanka.

Kontakta oss

Hej! Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.