Vi sköter om din trädgård och anlägger nya gräsmattor

Vi har lång och bred erfarenhet av att anlägga och laga gräsmattor.

Vi vet att rätt förberedelser av jordytan är av stor vikt för att få en välmående gräsmatta. Vi vet också att det är mycket att tänka på när man ska anlägga en gräsmatta vilket gör att man ofta behöver hjälp.

Frågor som ofta uppkommer är:

  • Använder jag rätt jord?
  • Har gräsmattan rätt fall så att den inte blir vattenskadad
  • Ska jag använda färdigt gräs på rulle eller gräsfrön?

Alla dessa frågor kan vi besvara och vi vet hur vi ska tillväga för att du ska få en gräsmatta som motsvarar dina krav.

För att vi ska kunna få bästa uppfattningen om gräsmattan så bokar vi gärna in ett möte, där vi får möjlighet att diskutera vad som är bästa sättet att gå tillväga. Vi har de maskiner som krävs för att färdigställa ytan innan själva gräset ska på. Vi erbjuder oss också att ta bistå med rätt jord och gräs. Givetvis till ett bra pris.

Tips! Be våra trädgårdsmästare om en skötselplan för gräsmattan efter att den är färdigställd. Vi kan också erbjuda Garantiskötsel under den tid du önskar, vanligt är 2-5 år efter färdigställandet.

Kontakta oss

Hej! Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.