Trädgårdsservice göteborg

Trädgårdsservice kungsbacka

Lövkrattning

Lövkrattning under höst- och vårstädning
Vi erbjuder både höststäd- och vårröjning i din trädgård och utemiljöer.

Vårstädning

Framåt våren märker man ofta vad som behöver åtgärdas för att trädgården ska bli enklare att hantera och självklart finare att titta på. Vanligt är att våra kunder vill att vi gör en grövre men omfattande röjning av hela trädgården. Det innebär ofta tjänster som lövkrattning, beskärningsjobb, röjning av sly, samt gödning av rabatter och gräsmatta. Det är också vanligt att vi vid detta tillfälle sätter upp en skötselplan för trädgården under säsongen. En skötselplan kan till exempel innefatta hur gräsklippning, häckklippning och ogräsrensning ska ske. Vi kommer givetvis med fri rådgivning och tips för optimal trädgårdsskötsel.

Höststädning

Vanligt förkommande tjänster under för höströjning är främst lövkrattning och beskärning av buskar och träd. Tjänsterna är anpassade för att göra din trädgård redo för kallare tider under vintern. Vanligt är att vi bokar in ett möte och ser vilka behov din trädgård eller utemiljö har. Vi tar sedan fram en plan för vad som behöver åtgärdas och återkommer med tidsåtgång och pris. Gällande lövkrattning så är det många av våra kunder som önskar att vi kontinuerligt kommer och tar bort löven fram till första snön kommer. Vi är utrustade för att ta hand om dina löv på ett enkelt och effektivt sätt.